torsdag 24. september 2009

Flere bilder : Dukken som kunstobjekt

nytt lagsmøte 29.09.09


hei, vi minner om vårt lagsmøte tirsdag den 29. Her blir temaet: Dukken som kulturbærer og det blir foredrag ved Vigdis Myhre, Guro Mette Bagge og Siri Birkeland. Her skulle det være noe av interesse for alle dukkemakere. Siste lagsmøtet var temaet: Dukken som kunstobjekt og alle fikk utdelt en mappe med tekst og bilder som belyste temaet. Her følger også noen bilder om dette store temaet. Hilsen styret og vel møtt